TV9

Дотоод мэдээ

Гадаад мэдээ

Хуучин 2014 он улиран өнгөрч, цагийн зүү 12-ыг зааж, 2015 он ирэхэд Өмнөд Солонгост олон тооны шинэ хууль тогтоомж хүчин төгөлдөр болж эхэлжээ. Янжуур тамхины үнийг нэмсэнээс авахуулаад халамжийн хуулинд өөрчлөлт оруулсан эдгээр хуулиудын зарим нь Солонго

2015 он тамхичдын хувьд тийм сайхан жил болохгүй шинжтэй. Учир нь шинэ... 2015-01-21

Шинэ мэдээ