Хөтөлбөр
1-р суваг 2-р суваг
  Даваа гариг 2013.11.18
06.00 ÒÂ-9 ªíººäºð
06.05 “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр /äàâòàëò/
07.05 Будда продакшн “Айлдвар” нэвтрүүлэг /давталт/
07.35 Цаг агаар
07.40 “Энэ өглөө” хөтөлбөр
09.30 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/
10.00 Бизнес мэдээ /äàâòàëò/
10.10 “Гялайлаа” теле шоп
10.30 TÂ зóó÷
10.40 “Íîì õóðàõ öàã”
11.00 “Ýíý ºäºð” ìýäýý
11.10 “АХА” цэнгүүнт нэвтрүүлэг /давталт/
12.00 “Таны цаг” нэвтрүүлэг
13.00 “Ýíý ºäºð” ìýäýý
13.10 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 44-р анги /давталт/
14.30 “Òàíàéä ìîä òàðüÿ” íýâòð¿¿ëýã
15.00 “Ýíý ºäºð” ìýäýý
15.10 Аймаг цэргийн цолтой бөхчүүдийн барилдаан тойм
17.00 “Ýíý ºäºð” ìýäýý
17.20 TÂ зóó÷
17.30 “Ариун буяны мөрөөр” нэвтрүүлэг “ТВ-9” телевиз 10 жилийн ойн хүрээндээ нийгмийн сайн сайхны төлөө зориулан бэлтгэв №4 /давталт/
18.00 “Сайн уу Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэг
18.30 Business maximum 88
18.40 “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг
19.25 Цаг агаар
19.30 “Ýíý ºäºð” ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
20.50 Бизнес мэдээ
21.00 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 45-р анги
22.30 Business maximum 88
22.40 “Making movie” “Хөлтрөг” УСК
23.00 “Энэ өдөр” мэдээ
23.10 “Амьдрал сайхан” кино концерт
00.00 “Мэхт мэхэндээ” УСК 1-р анги
01.50 “Ýíý ºäºð” ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
03.10 ÒÂ-9 Маргааш
  Мягмар гариг 2013.11.19
06.00 ТВ-9 Өнөөдөрrn06.05 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn07.40 “Энэ өглөө” хөтөлбөрrn09.30 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/rn10.00 Бизнес мэдээ /давталт/ rn10.10 “Гялайлаа” теле шопrn10.30 Business maximumrn10.40 “Ном хурах цаг”rn11.00 “Энэ өдөр” мэдээrn11.10 “Монгол коммент” нэвтрүүлэг /давталт/ rn12.00 “Таны цаг” нэвтрүүлэгrn13.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn13.10 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 45-р анги /давталт/ rn14.40 “Ховд аймгийн уяачид зүүн бүсийн аймгуудад туршилга судаллаа” нэвтрүүлэг /давталт/rn15.00 “Энэ өдөр” мэдээrn15.10 Дэлхийн мэргэжилийн талбайн теннисний АТР холбооны финалын тэмцээн ”Испани” Рафел Надаль VS Новак Жокович “Серби”rn17.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn17.20 TВ зууч rn17.30 “Хуулийн цаг” /шууд нэвтрүүлэг/ rn18.00 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэгrn18.30 “Inside Mongolia” англи хэлээрrn18.40 “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэгrn19.25 Цаг агаар rn19.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр rn20.50 Бизнес мэдээrn21.00 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 46-р ангиrn22.30 “Санах,сэрэх, гэгээрэхүй” цуврал лекцrn23.00 “Энэ өдөр” мэдээrn23.10 “Мөрөөдөл биелдэг юм” нэвтрүүлэгrn23.40 “Мэхт мэхэндээ” УСК 2-р ангиrn01.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn03.00 ТВ-9 Маргааш rn
  Лхагва гариг 2013.11.20
06.00 ТВ-9 Өнөөдөрrn06.05 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn07.40 “Энэ өглөө” хөтөлбөрrn09.30 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/rn10.00 Бизнес мэдээ /давталт/ rn10.10 “Гялайлаа” теле шопrn10.30 TВ зуучrn10.40 “Ном хурах цаг” rn11.00 “Энэ өдөр” мэдээrn11.10 “Монгол коммент” нэвтрүүлэг /давталт/ rn12.00 “Таны цаг” нэвтрүүлэгrn13.00 “Энэ өдөр” мэдээrn13.10 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 46-р анги /давталт/rn14.30 “Санах,сэрэх, гэгээрэхүй” цуврал лекц /давталт/rn15.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn15.10 “ТВ-9” спортrn17.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn17.20 TВ зуучrn17.30 Будда продакшн “Зулын 25-н их буяны өдөр” нэвтрүүлэг rn18.00 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэгrn18.30 Business maximum 88rn18.40 “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэгrn19.25 Цаг агаар rn19.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр rn20.50 Бизнес мэдээ rn21.00 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 47-р ангиrn22.30 Business maximum 88 rn22.40 “Making movie” “Хөлтрөг” УСКrn23.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn23.10 “Ардын парламент” хэлэлцүүлэгrn00.00 “Либерти зогссоор л байна” УСКrn01.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn03.00 ТВ-9 Маргааш rn
  Пүрэв гариг 2013.11.21
06.00 ТВ-9 Өнөөдөрrn06.05 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn07.40 “Энэ өглөө” хөтөлбөрrn09.30 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/rn10.00 Бизнес мэдээ /давталт/ “rn10.10 Гялайлаа” теле шоп rn10.30 Business maximum rn10.40 “Ном хурах цаг”rn11.00 “Энэ өдөр” мэдээrn11.10 “Монгол коммент” нэвтрүүлэг /давталт/ rn12.00 “Таны цаг” нэвтрүүлэг rn13.00 “Энэ өдөр” мэдээrn13.10 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 47-р анги /давталт/rn14.30 “Нутаг ижий хоёр минь” кино концерт rn15.00 “Энэ өдөр” мэдээrn15.10 “ТВ-9” спортrn17.00 “Энэ өдөр” мэдээrn17.20 TВ зуучrn17.30 “Хайрын бурханы эргэн тойронд” нэвтрүүлэг rn18.00 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэгrn18.30 “Inside Mongolia” англи хэлээрrn18.40 “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэгrn19.25 Цаг агаар rn19.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр rn20.50 Бизнес мэдээ rn21.00 “MR pizza” урамшуулалт худалдаа нэвтрүүлэг rn21.05 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 48-р ангиrn22.30 “Эдийн засаг энгийнээр” нэвтрүүлэг rn23.00 “Энэ өдөр” мэдээrn23.10 “Эрүүл мэнд” теле сэтгүүлrn23.50 Цаг агаар rn00.00 “Нуугдах аргагүй үнэн” УСК rn02.10 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn03.40 ТВ-9 Маргааш rn
  Баасан гариг 2013.11.22
06.00 ТВ-9 Өнөөдөр rn06.05 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn07.40 “Энэ өглөө” хөтөлбөрrn09.30 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэг /давталт/rn10.00 Бизнес мэдээ /давталт/rn10.10 “Гялайлаа” теле шоп rn10.30 ТВ зуучrn10.40 Ном хурах цагrn11.00 “Энэ өдөр” мэдээrn11.10 “Монгол коммент” нэвтрүүлэг /давталт/rn12.00 “Таны цаг” нэвтрүүлэгrn13.00 “Энэ өдөр” мэдээrn13.10 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 48-р анги /давталт/rn14.40 “Making movie” “Хөлтрөг” УСКrn15.00 “Энэ өдөр” мэдээrn15.10 “ТВ-9” спортrn17.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn17.20 ТВ зуучrn17.30 “Нутаг ижий хоёр минь” кино концерт /давталт/rn18.00 “Сайн уу, Пингү?” хүүхдийн нэвтрүүлэгrn18.30 Business maximum 88rn18.40 “Монгол коммент” шууд нэвтрүүлэг rn19.25 Цаг агаар rn19.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn20.50 Бизнес мэдээ rn21.00 “MR pizza” урамшуулалт худалдаа нэвтрүүлэг rn21.05 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 49-р ангиrn22.30 Business maximum 88rn22.40 Энэ өдрийн зочин rn23.00 “Энэ өдөр” мэдээ rn23.10 “Урлан” нэвтрүүлэгrn23.50 Цаг агаар rn00.00 “Монтмартрегийн Амили Полиан” УСКrn02.00 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn03.30 ТВ-9 Маргааш rn
  Бямба гариг 2013.11.23
06.00 ТВ-9 Өнөөдөрrn06.05 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр rn07.30 “Таны цаг” нэвтрүүлэгrn08.30 “Энэ өглөө” хөтөлбөрrn10.00 Бизнес мэдээ /давталт/rn10.10 “Гялайлаа” теле шопrn10.30 Business maximum 88rn10.40 Ном хурах цаг rn11.00 “Лоолойгийн найзууд” хүүхдийн нэвтрүүлэг /шууд/rn12.00 “Хөгжлийн гарц” лекц /МУ-ын 14-дэх Ерөнхий сайд Д.Бямбасүрэн/ rn13.00 “Энэ өдөр” мэдээrn13.10 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 49-р анги /давталт/rn14.35 “Мөнгөний өнгө” Урилга-27,Зарлага-28, Зарга 29-р бүлэг rn15.20 “Анир студи 10 жил” нэвтрүүлэг rn15.35 “Нэрийн хуудас” нэвтрүүлэг /Жүжигчин Карма/rn16.00 “Эрүүл оршихуй” зорилтот нэвтрүүлэгrn16.30 “Ариун буяны мөрөөр” нэвтрүүлэг “ТВ-9” телевиз 10 жилийн ойн хүрээндээ нийгмийн сайн сайхны төлөө зориулан бэлтгэв №5 rn17.00 “Энэ өдөр” мэдээrn17.20 “Эзэнгүй төрийн эмгэнэл” нэвтрүүлэг №23rn17.50 “Тата-Тунгаа” цэнгээнт нэвтрүүлэг rn18.40 Business maximum 88rn18.50 “Нар тойрсон зам” нэвтрүүлэг УДБЭТ-ийн найруулагч Е.Сарантуяаrn19.25 Цаг агаар rn19.30 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn20.50 Бизнес мэдээrn21.00 “MR pizza” урамшуулалт худалдаа нэвтрүүлэг rn21.05 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 50-р ангиrn22.30 Business maximum 88rn22.45 “Volume 9” хөгжмийн хөтөлбөр rn23.45 “Мод бэлтгэгч” УСКrn01.10 “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөрrn02.40 ТВ-9 Маргааш rn
  Ням гариг 2013.11.24
06.00 ÒÂ-9 ªíººäºðrn06.05 “Ýíý ºäºð” ìýäýýëëèéí õºòºëáºðrn07.30 “Таны цаг” нэвтрүүлэгrn08.30 “Энэ өглөө” хөтөлбөрrn10.00 Бизнес мэдээ /давталт/rn10.10 “Ãÿëàéëàà” òåëå øîï rn10.30 ТВ зуучrn10.40 Business maximum 88rn11.00 “Авто мастер” шууд нэвтрүүлэгrn12.00 “Шинээ урьж байна” ток шоуrn12.40 “KFC буюу хурандаа Сандерсэний түүх” нэвтрүүлэг rn13.00 “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр rn14.00 “Хайр мандтугай” олон ангит УСК 50-р анги /давталт/rn15.30 “ТВ караоке” цэнгээнт нэвтрүүлэг rn16.20 Clip timern16.30 “Эрүүл оршихуй” зорилтот нэвтрүүлэг /давталт/rn17.00 “Ýíý ºäºð” ìýäýýrn17.20 ТВ зуучrn17.30 “Эдийн засаг энгийнээр” нэвтрүүлэг /давталт/rn18.00 “Чиний төлөө үхье”... гэж эх орондоо хэлсэн найрагч”rnЦ.Цэдэнжавын 100 жилийн ойд зориулав/ rn18.40 “Сэвтээж болохгүй голомт” нэвтрүүлэгrn19.25 Цаг агаарrn19.30 “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөрrn20.50 Бизнес мэдээrn21.00 “MR pizza” урамшуулалт худалдаа нэвтрүүлэг rn21.05 ”Хайр мандтугай” олон ангит УСК 51-р ангиrn22.30 “Äîòíî ñýäýâ” òîê шоуrn23.10 “Миний байшин” нэвтрүүлэг rn23.40 “Мелинда” УСКrn01.20 “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөрrn02.50 ÒÂ-9 Маргааш rn
 
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Бодибилдингийн ДАШТ эхэллээ
2013 оны 10-р сарын 25, 05:28:07
Өрнийн зурхай
Арслан /2013.11.20/
11 сарын 20. Олон талт өдөр. Та хэрэв аюултай сэдвүүдээс ялангуяа хамтын санхүүгийн асуудалтай холбоотой сэдвээс хол байх юм бол таны янаг амрагийн амьдрал сайжрах талтай байна. Амралтын өдрүүдийг хамтран амьдрагчтайгаа үр ашигтай өнгөрүүлэхээр бэлд. Бодол санаагаа хуваалцах, солилцох нь таныг хайртай хүмүүстэй чинь ойр дотно болгох ба та бас бага зэргийн сонирхолтой мэдээлэл, мэдлэг олж авна.
Санал асуулга
 Таны үзэх дуртай нэвтрүүлэг 
1. Мэдээ, мэдээлэл
2. Танин мэдэхүй
3. Спорт
4. Цэнгээнт
5. Боловсрол
6. Өв, соёл
7. Кино
8. Бусад
Үр дүн (17435) | Бусад
Copyright © 2011 TV9.mn all Rights Reserved. Бидний тухай | Хаяг