TV8

Responsive image

Замын “хар” мэдээ

2015-03-12 Жолооч таны дүрэмгүй өдрийн огцом эргэлт нэг насны амьдралд чинь хар толбо үлдээдэг гэдгийг та ямагт санаж замын хөдөлгөөнд соёлтой боловсон ухаалаг...

Шинэ мэдээ

Замын “хар” мэдээ

Жолооч таны дүрэмгүй өдрийн огцом эргэлт нэг насны амьдралд чинь хар толбо үлдээдэг гэдгийг ... 2015-03-12