TV8

Responsive image

Цагийн тоолол урагшиллаа

2015-03-30 Засгийн газрын шийдвэрээр Монгол улс цагийн тооллоо нэг цагаар урагшлуулаад байгаа. Ингэснээр Монгол улс байгалийн эрчим хүчийг ашиглаж, эрчим хүчээ хэмнэх боло...

Шинэ мэдээ

Цагийн тоолол урагшиллаа

Засгийн газрын шийдвэрээр Монгол улс цагийн тооллоо нэг цагаар урагшлуулаад байгаа. Ингэснээр Монгол... 2015-03-30