TV8

Responsive image

Хогны ногоон уут хог

2015-01-08 Хэрэгцээгүй ч хэрэглэхийг иргэдээсээ шаардсан хогны ногоон уутыг тараахад 2015 онд 6,7 тэрбум төгрөг төсөвлөж тендерийг нь нээлттэй сонгон шалгаруулахаар бол...
Responsive image

Нефть боловсруулах үйлдвэр гацаанд орсон

2015-01-07 Эдийн засгийг тогтвортой байлгахад шатахууны хангамж чухал нөлөө үзүүлдэг. Гэвч дээрх хэрэглээгээ бид бусдыг царайчлан импортлодог юм. Гэвч нөөцөөрөө дэлхийд 32...
Responsive image

Намууд Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын марафонд бэлдэж байна. Төрийн нарийн бичгийн дарга нарыг томилох сонгон шалгаруулалт эхлээгүй

2015-01-07 Эв нэгдлийн засгийн газрын танхимд ажиллах төрийн нарийн бичгийн дарга нарыг Төрийн албаны зөвлөл сонгон шалгаруулалтаар сонгоно. Хэдийгээр яамдын төрийн нарийн...

Шинэ мэдээ

Хогны ногоон уут хог

Хэрэгцээгүй ч хэрэглэхийг иргэдээсээ шаардсан хогны ногоон уутыг тараахад 2015 онд 6,7 тэрбум төгр... 2015-01-08