TV8

Responsive image

Ломбард зоригсдын тоо нэмэгдэж байна

2015-02-04 Барьцаалсан зүйлээ авч чадахгүй сунгалт хийлгэх тохиолдол өндөр байна. Эдийн засгийн хүндрэл бодитоор иргэдийн амьдралд нөлөөлж байгаагийн нэг жишээ бол барьцаа...

Шинэ мэдээ