TV8

Responsive image

Гадаад валютыг нэмэгдүүлэхгүй бол эдийн засгийн хүндрэлээс гарахгүй

2015-01-13 Валютын эрэлт өндөр байгаа ч нийлүүлэлт дутмаг байна. Сүүлийн 2 жил валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх ажил огт хийгдээгүй байна. Улмаар валютын эрэлт өндөр байгаа ч нийлүүлэлт дутмаг байна. Манай улсын валютын нөөц 800 сая доллараас хэтрэхгүй болсон нь эдийн засагт дэмжлэг болохгүй гэж үзэж байна. tv9.mn

Холбоотой мэдээ