TV8

Responsive image

Сэдэв: АНУ-ын Дээд шүүх хүний эрхийн асуудлыг шийдвэрлэнэ

2015-01-13 Аризона мужийн орон нутгийн сүм хүнийг арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхахын эсрэг байгаагаа илэрхийлэн АНУ-ын Дээд шүүхэд хүсэлт гаргасан байна. Шүүхийн зүгээс хүсэлтийг хүлээн авч, есөн шүүгч энэ асуудлыг хэлэлцсэн байна. Аризона дахь нэгэн жижиг хотод орон нутгийн нэгэн сүм арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхахын эсрэг байгаагаа илэрхийлэн, энэхүү байдлыг таслан зогсоохоо мэдэгджээ. АНУ-ын дээд шүүхээс шинэ бүс нутаг дахь хүний эрхийн асуудалтай холбоотой хэрэг явдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэхээ мэдэгдсэн байна. Сайн мэдээ орон нутгийн сүмийн хүсэлт гаргасны дагуу есөн шүүгч нэг цагийн турш уг хэргийг хэлэлцсэн байна. Сүмийн зүгээс АНУ-ын Үндсэн хуулийн анхны хувилбарт заасан байдаг хүний үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг зөрчсөн хэмээн үзэж байгаа ажээ. Консерватив үзэл сурталтай энэхүү шүүх өнгөрсөн 6-р сард энэхүү бүс нутгийн асуудлын тухай шийдвэр гаргасан байна. Аризона дахь нөхцөл байдал тийм ч маргаантай биш байгаа бөгөөд Обамагийн засгийн газрын зүгээс сүмд тус дэм үзүүлснээр тэрхүү жижиг тосгон багахан хэмжээний тусламжийг хүлээн аваад байгаа ажээ. Сүмийн тэргүүн санваартан Клайди Рээд хот 2008 онд бусад төрлийн баримт бичгээс өөр бүс нутгийг анхааралдаа авч үзээд байгаа асуудлын талаар захирамжинд гарын үсэг зурсан. Хотын хуульчид 2011 онд батлагдсан хязгаарлагдмал захирамжийг шүүх авч хэлэлцээгүй гэжээ. Сүмийг Хүний эрх чөлөөг хамгаалах холбоо болон консерватив Христосын бүлэг төлөөлж байгаа ажээ. Обамагийн засгийн газрын Дээд шүүхийн хуульч өмгөөлөгч Дональд Вэрилли шүүхийн бүртгэлд хэлэхдээ зэр зэвсэг нь яахын аргагүй хууль бус зүйл юм. Учир нь зэр зэвсэг нэг хүнийг бусдаас нь илүү эрхтэй болгодог хэмээсэн байна. tv9.mn

Холбоотой мэдээ