TV8

Responsive image

Сүүлийн 2 жил валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх ажил хийгдээгүй

2015-01-14 Валютын эрэлт өндөр байгаа ч нийлүүлэлт дутмаг байна. Сүүлийн 2 жил валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх ажил огт хийгдээгүй байна. Манай улсын валютын нөөц 800 сая доллараас хэтрэхгүй болсон нь эдийн засагт дэмжлэг болохгүй гэж үзэж байна. tv9.mn

Холбоотой мэдээ