TV8

Responsive image

Ерөнхийлөгчийн хэрэгждэггүй зарлиг хулгайн мод бэлтгэгчдийг өөгшүүлсээр байна

2015-03-23 Шөнийн цагаар нийслэл рүү нэвтрэх хулгайн мод өнөөдөр цэгцэндээ орохгүй байсаар байна. Хяналтын постыг нэмэгдүүлэх тухай ярьсаар үр дүнгүй хэрэгжилт хууль бус мод бэлтгэгчдийг өөгшүүлсээр байгаа юм. Салбар яам нь дорвитой алхам хийдэггүй, тавьсан байцаагч, ойн хамгаалагч нар нь хэдэн цаасны төлөө ойн сангаа сүйтгэдэг байдал өнөөдрийн нөхцлийг бүрдүүлжээ.

Холбоотой мэдээ